Hakkımızda

Albert Einstein “hayal gücü, bilgiden daha önemlidir” der. Çünkü bilgi sınırlı, hayal gücüyse sınırsızdır.

Biz de Üstün Zekalılar Enstitüsü’nü açarken hep hayal ettik.
Üstün zekalı çocukları bir araya getirmeyi hayal ettik.
Kafa karışıklığı yaşayan ailelere rehberlik yapmayı hayal ettik.
Dünyaca ünlü uzmanları ülkemize getirip eğitimler düzenlemeyi hayal ettik.
Üstün zekalı çocuklar için uluslar arası standartlara sahip eğitim programları düzenlemeyi hayal ettik.

Ülkemizde üstün zekalılar konusunda bilgi sınırlıydı fakat hayallerimiz sınırsızdı. Üstün zekanın bir cevher olduğunun ve işlenmediği takdirde değer kazanamayacağının farkındaydık. Sadece ülkemiz değil tüm insanlık için paha biçilmez bir değere sahip bu çocukların tüm insanlığa faydalı olabilecekleri bir atölyeye ihtiyaçları vardı. Bu atölye 2009 yılında Üstün Zekalılar Enstitüsü ile kuruldu ve enstitüde, üstün zekalı çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilecek uzman bir kadro bir araya geldi.

Bu uzman kadro, kısa zamanda hayallerimizi gerçekleştirme adına çok işler yaptı. Üstün zekalı çocuklarımıza yönelik hafta sonu eğitim programlarına başlandı. Ülkemizdeki saygın üniversitelerle işbirliği içinde, uluslararası kabul görmüş uzmanlar ülkemize getirilerek hem velilerimiz hem öğretmenlerimiz için eğitim programları düzenlendi. Yaz ve kış okullarıyla üstün zekalı çocuklarımız için kısa da olsa eğlenceli ve eğitici atmosferler oluşturuldu.
Thomas Jefferson’ın da dediği gibi eşit olmayan insanlara eşit gibi davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz. Her öğrencinin potansiyelini gerçekleştirmek için eşit imkânlara sahip olması gerekir. Enstitü olarak ülkemizde ihmal edilen üstün zekalı çocuklar eğitimine katkı sağlamak amacındayız. Bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak adına her imkânı seferber etmek istiyoruz.

Hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirdik fakat gerçekleştirilecek daha çok hayal var.

Üstün Zekalılar Enstitüsü Olarak

Misyonumuz
Tüm dünya ve ülkemizin geleceği için değerli bir kaynak olan üstün zekalı çocukların tanılanmasına, sosyal, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarının karşılanarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve geleceğin topluma faydalı, başarılı yetişkinleri olmalarına yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz
Üstün zekalılar eğitimi alanında özgün çalışmaları, üst düzey eğitimleri ve yaratıcı faaliyetleri ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve lider bir kurum olmaktır.

Değerlerimiz
• Tüm çocuklar “eşsiz” özelliklerinin kabul edildiği, güvenli ve destekleyici bir ortamda sevgiyle yetişmelidir.
• Tüm çocuklar potansiyellerine uygun seviyede, öğrenebilecekleri ve başarabilecekleri bir eğitim imkânına sahip olmalıdır.
• Tüm çocuklar kendileri ve toplum için bir değer üretebilmek adına, yeteneklerini doğru biçimde geliştirebilecekleri bir fırsata sahip olmalıdır.

Tüm çocuklar için istediklerimizi üstün zekalı çocuklar için de istiyoruz. Bu çocukların özel ihtiyaçları kabul edilmeli ve karşılanmalıdır. Standart müfredat içine hapsetmek yerine bu çocuklara seviyelerine uygun müfredat ve eğitim modelleriyle başarma duygusunu tattıracak imkânlar sağlanmalıdır.

Amaçlarımız

 • Üstün zekâlı çocukların tespiti, değerlendirilmesi, gerekli ölçme araç gereçlerinin geliştirilmesi ve bunların standardizasyonlarının yapılması
 • Üstün zekâlı öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirebilecekleri fırsatlar oluşturmak
 • Üstün zekâlı çocukların aynı yaştaki zihinsel akranlarıyla bir arada öğrenme imkânı sunmak
 • Üstün zekâlı çocukların eğitimi konusunda, uluslararası kabul görmüş modellerin ve programların ülkemizde uygulanması,
 • Üstün zekâlı çocukların ailelerinin eğitilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi
 • Eğitmenlerin ve okul yöneticilerinin konu ile ilgili uluslararası standartlarda eğitilmesi
 • Ülkemizde üstün zekâlı çocukların eğitim programlarının standartlarının oluşturulması
 • Yabancı kaynak ve materyallerin ülkemize kazandırılması
 • Üstün zekâlı çocuklara yönelik eğitim materyalleri geliştirmek
 • Eğitim müfredat programlarının geliştirilmesi
 • Üstün zekâlı çocuklara yetenek alanlarına göre kariyer planlaması
 • Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum ve konferansların düzenlenmesi

Hizmetlerimiz

 • Öğrencilerin tanımlanması ve tespiti
 • Öğrenci eğitim programları
 • Öğretmen ve yönetici eğitim programları ve eğitimcilerin yetiştirilmesi
 • Kurumsal danışmanlık ve program yapılandırılması
 • Yurt içi yurt dışı üstün zekâlılar üniversite yaz okulları
 • Bireysel eğitim, koçluk uygulamaları
 • Aile eğitimleri ve danışmanlığı
 • Test ve ölçeklerin geliştirilmesi, uygulanması
 • Kariyer planlama
 • Ulusal ve uluslararası kongre ve seminerler

Kadromuz

Üstün Zekalılar Enstitüsü, üstün zekâlılar eğitimi konusunda yurt içinde ve yurt dışında akademik kariyer yapmış, enerji dolu, vizyon sahibi, ekip ruhuna sahip bir eğitim kadrosuna sahiptir.

Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar

 • Konferanslarda bildirilerin yapılması
 • Öğrenci tanılamalarının yapılması
 • Tanılamada kullanılan ölçeklerin geliştirilmesi
 • Öğrenci Eğitim programları
 • Kış Okulları
 • Yaz Okulları
 • Anne Baba Eğitim Seminerleri
 • Öğretmen Eğitim Programları
 • Yönetici Eğitim Programları
 • Basın bültenlerinin yapılması
 • Yazılı ve Görsel Basında haber yapılması
 • Mentorship uygulamaları
 • Terapi Hizmetleri
 • Kaynak ve Materyallerin Türkiye’ye adaptasyonu
 • Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara özel program uygulamaları
 • Çok sayıda kaynağın ve programın Türkiye temsilciliklerinin alınması

Çözüm Ortakları