Şartlar ve Koşullar

Lütfen zekatesti.com.tr’deki (“Site”) hizmetleri kullanmadan önce şart ve koşulları (“Kullanım Şartları”) dikkatle okuyun. Bu siteye erişerek, görüntüleyerek veya kullanarak işbu Kullanım Şartları’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullar ile bağlı olacağınızı, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz. Aşağıdaki Kullanım Şartları’ndan herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen bu Siteyi kullanmayın.

GİRİŞ

Site "Bağdat cad. Mustafa Mazhar Bey sk. Fahriye Apt. No:2 D/8 Selamiçeşme/ Kadıköy/ İstanbul" adresinde bulunan Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti. tarafından kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Kullanım Şartları’nı ve Site’de yer alan tüm bilgi ve belgeleri her an düzenleme, değiştirme veya güncelleme hakkı yalnızca Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti’ye aittir. Kullanım Şartları’nda yapılan herhangi bir değişiklik, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacaktır. Kullanım Şartları’nın kapsamından ve yapılan değişikliklerden haberdar olmanız için bu Kullanım Şartları’nı düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Bu gibi düzenleme, değişiklik veya güncellemelerin yayınlamasının ardından bu siteyi kullanarak, değiştirilmiş şartları kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım Şartları’nı ihlal ettiği kanaatine vardığı herhangi bir kişinin erişimini reddetme hakkı tarafımıza aittir. Ayrıca, Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, Site’de tanımlanan hizmetlere ve programlara ilişkin geliştirmeler veya değişiklikler yapabilir. Bu Site’yi ve Site aracılığıyla sağladığımız hizmetleri kullanarak en az 18 yaşında olduğunuzu (veya reşit olma yaşının 18 olmadığı bir yerde yaşıyorsanız, orada geçerli olan reşit olma yaşınıza geldiğinizi) ya da bu Kullanım Şartları’nı ebeveyniniz veya yasal vasiniz ile birlikte incelediğinizi ve o kişinin işbu Kullanım Şartları’nı sizin adınıza kabul ettiğini ve bu şartlara uymanızın tam sorumluluğunu aldığını onaylamış kabul edilirsiniz.

HESAP BİLGİLERİ

Her kullanıcı, bu Site’deki hizmetlere Ad, Soyad, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girmek suretiyle oluşturacağı bir hesap ile erişim sağlayacaktır. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti. şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

HİZMETLER

Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti. kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, tabletlerde veya kurumsal web sitesinde zeka testi hizmetleri sunmaktadır. Kullanıcı, oluşturacağı hesap ile Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden test satın almak koşuluyla yararlanır.

KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, Site’de bulunan hizmetlerden yararlandığı sırada,

  • “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
  • Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti.’ye ait olduğunu;
  • Verilen hizmetleri veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti.’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan doğan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti.’nin bu kullanıcının hesabını ya da hesabının kullanıcı adı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Site üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
  • Site’de bulunan hizmetler kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Site’nin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti.’den tazminat talep etmemeyi; kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİKRİ MÜLKİYET

Bu Site’de bulunan tüm materyaller; metinler, görseller, illüstrasyonlar, ses klipleri, videolar ve yazılımlar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti. mülkiyetindeki ve kontrolündeki tüm telif hakları; markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları tahtında korunmaktadır. Site’de bulunan ve tarafımıza ait olan, tarafımızca işletilen, lisanslanmış olan ya da kontrol edilen tüm materyaller yalnızca ticari olmayan şahsi kullanımınız için tarafınıza sağlanmıştır. Bahsi geçen materyaller hiçbir suretle indirilemez, kopyalanamaz, tekrar üretilemez, yayınlanamaz, yüklenemez, iletilemez, dağıtılamaz, geri derlenemez, tersine tasarlanamaz ve işbu Kullanım Şartları’nın açıkça izin verdiği kullanım şekilleri dışında kullanılamaz.

GİZLİLİK

Hizmetlerimizin kullanımı sırasında kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgiler Gizlilik Politikamıza uygun olarak işleme tabi tutulacaktır.

TAZMİNAT

Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları’nın ihlalinden doğan tüm üçüncü şahıs iddialarına, taleplerine, taahhütlerine, makul avukat masrafları da dahil tüm masraf ve harcamalarına karşı Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti. ve yetkililerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, dağıtıcılarının ve bağlı kuruluşlarının zararlarını tazmin etmeyi taahhüt eder.

TAAHHÜTLERİN FERAGATİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu Site’deki materyaller “olduğu haliyle” ve Site hizmetlerinin hükümlerine ilişkin herhangi bir garanti ya da taahhüt olmaksızın sağlanmaktadır. Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti., Site’nin yaratımında ve yapımında yer almış hiçbir şahıs, bu materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti ve taahhüt etmez. Bu Site’de bulunan tüm materyaller yalnızca eğitsel amaçlar için sağlanmıştır. Üstün Zekalılar Eğitim Tic. Ltd. Şti. bu Site’deki materyallerin kullanımına, kullanım sonuçlarına, doğruluğuna, kesinliğine, güvenilirliğine dair kesin garanti vermez.

YARGISAL KONULAR

İşbu Kullanım Şartları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Site ve verilen hizmetten doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Kullanım Şartları’nın herhangi bir hükmü yasa dışı, hükümsüz veya herhangi bir sebepten dolayı uygulanamaz olursa söz konusu hüküm, Kullanım Şartları’ndan ayrı addedilir ve kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan etkilenmez.

FESİH

Kullanıcı, dilediği zaman üyeliğini sona erdirebilme hakkına sahiptir. Ancak üyeliğin sona ermesi anında tarafların birbirinden olan alacak hakları etkilenmez.

İPTAL VE İADE

Kullanıcı üyelik iptali ve bakiye iadesi istediği takdirde, satın aldığı son test birim fiyatı ve kalan test adedi çarpılarak hesaplanacak miktar; iptal işlemini takip eden 7 iş günü içerisinde kendisine geri ödenir.

TEST ÜCRETİ

 Sitede kullanıma sunulmuş olan her test  kullanıcı tarafından önce satın alınmalıdır. 1 Test ücreti KDV dahil 40 TL'dir.