Mantıksal Matematiksel Zeka Nedir? Nasıl Geliştirilir?

Mantıksal/matematiksel zeka benzer yönleri arama zekasıdır. Matematiği kullanmaya (böylece benzer nesne arayışımıza) gelişimimiz içinde çok erken zamanlarda başlarız. Mantıksal/matematiksel zekanın ilk gelişim aşaması çevremizdeki gerçek fiziksel dünyada bulunan somut nesneleri kullanmamız ve onlarla oynamamızdır.
Mantıksal/matematiksel zeka geliştikçe daha da soyutlaşır. Lisedeki ya da üniversitedeki ileri matematik ve mantık dersleri çoğunlukla somut dünyadan tamamen uzaklaşırlar. O düzeyde diğer soyut şeyler hakkındaki soyut düşüncelerle ve başka sembol sistemleri için semboller yaratan sembolik mantıkla uğraşırsınız! Bu alanlarda sayıların somut dünyada herhangi bir şeyle ilişkilendirilmeye gerek duymadan ideal soyutlamalar olarak tek başlarına durduklarını fark edeceksiniz. Aslında bu noktada bazı matematikçilerin ve düşünürlerin "saf matematik" ya da "sembolik mantık" dedikleri durumda rasyonel modellere, uyumlu tasarımlara ve mantıksal/analitik işlemlere derin hayranlık duyulur hatta zaman zaman kafa takılır. Pratik düşünceler ve uygulamalar modellerin tamamıyla estetik güzelliğine yol verirler.

2018 | mantiksal zeka | Büyük

Kendi mantıksal/matematiksel zekanızı daha iyi keşfetmek ve geliştirmek için aşağıdaki alıştırmaları yapın:

•    Bir hafta boyunca işe gelip giderken kaç farklı türde model bulabildiğinize bir bakın. Her gün farklı bir küme üzerinde yoğunlaşın: örneğin bir gün dikkatinizi trafiğe verin ve bir desen ya da model görüp görmediğinize bakın. Bir sonraki gün doğal ve insan eliyle yaratılmış ortamlara odaklanın. Ne tür modeller görüyorsunuz? Belirli türdeki arabalarda bulunan kişilerin belirli bir giyinme biçimi var mı? Ya da saç stillerinde, giysilerinin renklerinde ya da stillerinde baskın olan bir yön var mı? İnsanlar arasındaki ortak ya da zıt yönlere baktığınızda bir model görüyor musunuz? Başka bir gün duyduğunuz sesler üzerinde yoğunlaşın: insanların konuşma biçimleri olması (ya da olmaması), trafikte duyduğunuz ses motifleri ya da çevrenizde duyduğunuz diğer sesler.
•    İşte geçirdiğiniz iki hafta boyunca bulabildiğiniz her "tümevarımsal" ve "tümdengelimsel" modeli kaydettiğiniz iki liste yapın. Tümevarımsal modeller parçadan bütüne doğru giderler. Bu modeli az bir bilgiyle genellemeler yapıldığını her görünüşünüzde fark edebilirsiniz (çalışanlar arasında yapılan bir araştırmaya ya da ankete göre yapılan yeni bir politika gibi). Tümdengelimsel modeller ise bütünden parçalara göre giderler. Belirli davranışları, politikaları ve işlemleri dikte ettiren birbirine bağlı değerlerde, inançlarda ve düşüncelerde bu modeli görebilirsiniz. Bu iki haftanın sonunda listenizi inceleyip çalışma ortamınızın tümevarımsal bir model mi yoksa tümdengelimsel bir model mi oluşturduğuna karar verin.
•    Boş bir kağıda iki sütunlu bir tablo yapın. İlk sütuna "Düşünme Modelleri" ikinci sütuna ise "Durumlar" adını verin. Birkaç gün boyunca normal günlük çalışmalarınız sırasında kullandığınız farklı mantıksal düşünme modellerini ve bu modelleri genelde hangi durumlarda kullandığınızı yazın; örneğin "öncelikleri belirleme modeli", "sınıflandırma modeli", "tahmin etme modeli", "sorun çözme modeli", "seçenekleri gözden geçirme modeli" ve benzeri gibi.
•    Birkaç gün süresince yaşamınızın parçası olan farklı modelleri bulun ve not edin. Açık seçik görülenleri, beklenilenleri ve olağandışı durumları yazın; örneğin telefon kartınızı ya da kredi kartınızı kullanma, banka hesaplarınızı yönetme gbi. Masanızdan lavaboya, park yerine ya da fotokopi makinesine kaç adımda gidiyorsunuz? Gün içinde işinizi yaparken kaç kere ara vermek zorunda kalıyorsunuz? Kaç kişinin giydiği giysi aynı renkte? İnsanların birbirleriyle konuşmalarında kaç kere aynı ya da benzer konuşma tarzlarını duyuyorsunuz?
•    Hafta boyunca bir sorunu giderdiğinizde, zor bir işin üstesinden geldiğinizde ya da beklenmedik bir başarı sağladığınızda bir an durup izlediğiniz adımları not edin. Hafta sonunda listenize bakıp sorun çözme modelinizi özetleyip özetleyemediğinize bir bakın. Şimdi süreç içindeki her bir adımı 1 ile 4 arasındaki bir sayıyla değerlendirin: 1, "çok etkili", 2, "genellikle işe yarar", 3, "ödül kazandıracak bir yöntem değildir ama çoğu durumda işime yarar", 4 ise "ciddi şekilde yenilenmesi gerekiyor" anlamına gelir.
•    Gün içinde birçok kez normal gününüzün parçası olan garip ya da ilgi çekici şeylerle ilgili hesaplar, tahminler ve ölçümler yapın. Örneğin bölümünüzün kaç yıllık bir iş tecrübesine sahip olduğunu ya da iş yerinizdeki insanların kullandığı garajın üç günde ne kadar kazandığını hesaplayın. Ofisinizde her gün kaç fincan kahve tüketildiğini tahmin edin. Masanızın uzunluğunu ve genişliğini kalemlerle, şeker paketleriyle ya da karış hesabınızla ölçün. Bunu bir oyun haline getirin. Her gün hesaplayabileceğiniz, tahmin edebileceğiniz ya da ölçebileceğiniz yeni ve ilginç bir şeyler bulun.
Her bir zekanın farklı boyutlarını tanımlayan "temel işlemleri" ya da özellikleri vardır. Mantıksal/matematiksel zekanın temel özellikleri şunlardır:
•    Soyut modelleri tanıyabilme
•    Tümevarımsal sonuç çıkarmalar
•    Tümdengelimsel sonuç çıkarmalar
•    İlişkileri ve bağıntıları fark edebilme
•    Karmaşık hesaplamalar yapabilme
•    Bilimsel düşünebilme ve araştırma yapabilme

Çoklu Zeka

Son yıllarda tüm dünyada en etkili eğitim metotlarından biri kabul edilen “Çoklu Zeka Sistemi” öğrencinin “Mantıksal-Matematiksel, Sözel-Dilsel, Görsel-Uzamsal, Müziksel-Ritmik, Bedensel-Kinestetik, Sosyal, İçsel ve Doğacı” zeka alanlarında mümkün olduğunca eş zamanlı gelişimini ve bu zeka alanlarının kullanılarak eğitimini gerektirir.
Çoklu Zeka Sistemini uygulayarak öğrencilerimizin sekiz ayrı zeka türündeki gelişimlerini sağlamaya çalışan okulumuzda, bu uygulamalar çerçevesinde tüm dersler bu teori göz önüne alınarak işlenmektedir. Çoklu Zeka Uygulamalarında tüm dersler için rehberlik servisinin ve Çoklu Zeka Ar-Ge grubunun ortak çalışmasıyla oluşturulan çalışma kağıtları geliştirilmektedir. Bu çalışma kağıtları öğrencilerimizin tüm zeka alanlarını kullanabilmelerine yönelik hazırlanmaktadır. Bu uygulama hakkında rehberlik birimimiz daha ayrıntılı bilgi vermek üzere seminer düzenleyecektir.
Doğa’da öğrenciler her şeyden önce sekiz ayrı zeka alanlarını maksimum düzeye kadar geliştirebilecekleri imkan ve aktivitelere sahipler. Hedefimiz, öğrencilerimizin sadece baskın zeka alanlarını kullanmalarını sağlamak değil, çekinik zeka alanlarını da aktif hale getirmektir. Okulumuzda bir konu işlenirken, öğrenci o konu ile ilgili resim çizerek, hikaye anlatarak, beyin fırtınası yaparak, küçük dramalar oynayarak, şarkı söyleyerek ve bunları yaparken doğayı kullanarak öğrenmesi gereken şeyleri daha iyi öğrenmektedir.  FACEBOOK YORUMLARI


Iq Testleri Nelerden Oluşur?

Iq Testleri Nelerden Oluşur?

26 Şubat 2018 - Salı

Iq Nedir?

Iq Nedir?

24 Şubat 2018 - Pazar

Müzik Zekası Nedir? Nasıl Geliştirilir?

Müzik Zekası Nedir? Nasıl Geliştirilir?

10 Ocak 2018 - Perşembe