Iq Testleri Nelerden Oluşur?

Zeka mantıksal düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme ve uyum becerilerinden oluşur. Genelde IQ testleri Sözel ve Performans bölümlerinden oluşur. Sözel bölümün her alt testinde, sözel akıcılık, kelime dağarcığı, açıklayıcı dil ve hafıza becerileri gibi spesifik alanlar teste konulurken Performans ölçeğinde görsel-uzamsal yetenekler, sayısal yetenekler, ince motor koordinasyonu, algısal beceriler, tümevarımsal düşünme, rasyonel mantık ve bazılarında hız puanlamada yer alır.
Pratik anlamda bir değeri olması için zeka testlerine her zaman aşağıdaki test bataryaları eşlik eder:
1. Psikolojik Testler
2. Sosyolojik Testler
Psikolojik testler bireyselliğe odaklanırken (entellektüel kapasite, güdüleme kalıpları, kavrama, çevrenin algılanması, role ait davranışlar, değerler, kaygı veya depresyon seviyesi, kalıplara çözüm bulma ve genel bütünleştirme) sosyolojik testler bireyin yaşam durumlarına odaklanır. Bir Zeka Testinin başarı ve güvenirlik seviyesi büyük ölçüde çocuğun zekasına ek olarak sosyolojik ve psikolojik duruma bağlıdır. Psikolojik ve Sosyolojik değerlendirmenin birlikte olduğu en iyi örnek mülakattır. Mülakatların bireysel değerlendirmenin bir parçası olmasının sebebi iki kişi arasında yüz yüze iletişim içermesi, yaşam durumu, kişiliği ve davranışları hakkında mülakat yapılan kişiden bilgi almaya imkan sağlamasıdır.
Bu kadar cazibesine rağmen mülakatların sınırlılıkları oldukça fazladır. Adayın durumu (oldukça heyecanlı ya da sinirlilik hali) göz önünde bulundurulmayabilir ve bu ön görülen sürede aday en iyi durumunu oynayacaktır ki bunun doğal olmama ihtimali vardır ve sonrasında her iki taraf için üzüntüye sebep olabilir. Ayrıca mülakat yapılan kişi gerçekte ne düşündüğü ya da ne hissettiğinden ziyade mülakatı yapan kişinin duymak istediklerini söyleyerek mülakatı yapan kişiyi memnun etme durumu da vardır. Bu hataları en aza indirmek için, mülakatlar hedefler, keşfedilecek içerikler ve mülakat yapılan kişiyle planlanan ilişki türü  açısından iyi yapılandırılır.

2018 | zeka | Küçük

Bir IQ Testi Neyi Ölçer?

IQ testlerinin zekayı ölçtüğü konusunda yaygın bir mit (efsane) var. IQ testinin aslında ölçtüğü gerçek zeka değildir, bir kişinin zeka kapasitesidir. Diğer bir ifadeyle, öğrenilmiş bilgileri test etmez onun yerine kişinin bilgiyi öğrenme yeteneğini ölçer.
Temel olarak, bir IQ testi kişinin akranlarıyla kıyaslanarak çoğu göstergedeki performansını ölçer. Test yapılan kişinin analitik, matematiksel ve uzaysal etkinliklerdeki performansını test ve analiz eder bu göstergelerdeki başarıyı IQ puanı olarak size sunar. Test kişinin zekasını ölçme anlamına gelse de zekanın doğru anlamı üzerindeki tartışmalar yüz yıldır devam etmektedir ve belirsizliğini koruyacağa benziyor.

Bir IQ Testi Neyi Ölçmez?

Bu soruya kestirmeden cevabımız IQ çoğu şeyi ölçmez! Bir IQ testi yaratıcılığı, müzikal ilgiyi, iç motivasyonu, ruhsal kabiliyetleri, akademik olmayan yetenekleri, müzikal yeteneği, kişilerarası beceriler gibi şeyleri ölçmez. Çünkü bir IQ testi yalnızca verilen sorulara ait cevapları ölçebilir, sanat yada müzik gibi alanlarda yetenekli olan bir kişi yeteneklerinin göz önünde bulundurulmadığını fark edecektir.
Dolayısıyla gördüğünüz üzere IQ testleri bir kişinin öğrenme yeteneklerini analiz etmeye, kişinin zayıf ve iyi olduğu noktaları belirlemeye yardımcı olur, akranlarına kıyasla zeka seviyesinin nerede durduğu konusunda bir tahmin ortaya koyar. Bu ise meslek seçiminde, kariyer yaparken size oldukça yardımcı olur. O halde ne duruyorsunuz? Gidin ve bir IQ testi yaptırın. Böylece zamanınız değerli olacaktır.

IQ Aslında Neyi Ölçer?

IQ testlerinde yüksek puan alan çocuklar ortalama olarak yaşamda başarıyı geleneksel olarak ölçen ölçeklerde; akademik başarı, ekonomik başarı, hatta daha sağlıklı ve uzun yaşam gibi şeylerde en iyisini yapacaktır. Bu onların daha zeki olduğundan mıdır? Şart değil. Yeni araştırma IQ puanlarının motive olan bir çocuğun testte en iyi yapmasının bir ölçüsü olduğunu ortaya koymuştur.  Motivasyonu sağlama yerel zeka olarak adlandırılan daha sonraki başarı için önemli olacaktır.
Araştırmacılar IQ testlerinin neyi ölçtüğü konusunda uzun süredir tartışmaktadır ve IQ puanlarındaki ortalama farklılıklar  (örneğin etnik gruplar arası) zeka, sosyal ve ekonomik faktörler ya da her ikisinde de farklılıkları yansıtır. Tartışma Richard Herrnstein ve Charles Murray tarafından 1994 yılında yayımlanan bazı Afro-Amerikan ve İspanyol gibi bazı etnik gupların düşük IQ puanlarının büyük ölçüde onlar ve Kafkas kökenli gruplar arasındaki genetik farklılıklardan kaynaklandığını iddia eden Çan Eğrisi adlı kitabıyla kamusal alana çekilmiştir. Bu görüş çoğu bilim insanı tarafından reddedildi. Örneğin, 2009 baskılı "Zeka ve Onu Nasıl Anlarız" adlı kitabında Michigan Üniversitesinden psikolog Richard Nisbett, IQ puanlarındaki farklılıkların araştırmacılar tarafından sosyal ve ekonomik etkenler kontrol edildiğinde büyük ölçüde ortadan kaybolduğunu iddia etmektedir.
Pensilvanya Üniversitesinden psikolog Angela Lee Duckworth'un yaptığı Proceedings of the National Academy of Sciences içerisinde yayınlanan yeni çalışma; motivasyonun insanların IQ testlerini çözme üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Bu tür testleri yapan katılımcıların genellikle olabildiğince uğraşmaları söylenirken, Duckworth'un çalışması herkesin maksimum çabayı göstermediğini ortaya koymuştur. Birkaç çalışmada ise kendilerine maddi ödül vaat edilen katılımcıların IQ ve diğer bilişsel testlerde daha iyi ve anlamlı yüksek sonuçlar aldıkları görülmüştür.  FACEBOOK YORUMLARI


Iq Testi

Iq Testi

13 Mart 2018 - Çarşamba

Iq Geliştirilebilir Mi?

Iq Geliştirilebilir Mi?

26 Şubat 2018 - Salı

Iq İle İlgili Mitler Efsaneler

Iq İle İlgili Mitler Efsaneler

26 Şubat 2018 - Salı