Iq Testleri İle İlgili 10 Gerçek

19. yüzyıldan beri insan zekasını ölçmede IQ testleri ana kaynak olmuştur. Yıllar boyunca, bu standart IQ testleri zihin engeli ve öğrenme güçlüklerini tanılamanın yanı sıra kişinin akademik performansını tahmin etmek için eğitimciler ve psikologlar tarafından kullanılmaktadır. Son dönemlerde doğruluğu ve güvenirliği konusunda tartışmalar olsa da, IQ testi zihinsel yeteneği değerlendirmek için kullanılan en yaygın test olmuştur. İşte IQ testleri ile ilgili ilginç gerçekler şöyledir:

1. Erkek ve Kadın IQ Puanları Değişkenlik Gösterir:

Araştırmalar erkek ve kadın IQ puanları arasında az bir farklılık olduğunu göstermektedir. IQ açısından erkek ve kadınlar neredeyse eşit olsa da, erkekler mekansal farkındalık gibi kadınlar ise dil gelişimi ve duygusal zeka gibi belirli alanlarda daha yüksek puan alma eğilimi gösterirler. Erkekler ve kadınlar arasındaki az IQ farklılığına rağmen, genel zekaları neredeyse aynıdır denebilir.

2018 | IQ | Küçük

2. IQ Anne Sütü ile Beslenmeye Bağlıdır:

Anne sütü ile beslenme çocukların IQ'sunu arttırma ve onların akademik performansını geliştirmeyle bağlantılıdır. 2008 yılında bir grup çocuğu 6,5 yıl izledikten sonra anne sütü ile beslenmenin çocukların bilişsel gelişimi üzerine etkisi ile ilgili bir araştırma yürütülmüştür. Çocukların akademik performansını ve bilişsel yeteneğini ölçmek için IQ testi uygulanmıştır. Anne sütü ile beslenenlerin daha yüksek sonuçlar aldıkları ve akademik başarılarının daha iyi olduğu bulunmuştur.

3.  IQ Testleri Öncelikli Olarak Zihinsel Geriliği Tanılamak İçin Kullanıldı:

Çoğunlukla zeka testleri zekayı ve kariyer başarısını ölçmek için kullanılmıştır. Fakat öncelikli olarak zihinsel geriliği tanılamada kullanılmıştır. 1900'lü yılların başında Binet-Simon Testine göre 70 puanın altındaki bir IQ puanı zeka geriliği için bir kriter olarak değerlendirilmiştir. IQ testi 19. yüzyılda çok iyi anlaşılmayan akıl hastalığı ile zeka geriliğini ayırt etmeye yardımcı olmuştur.

2018 | icsel zeka | Küçük

4. IQ Testleri Sadece Belli Zihinsel Becerileri Ölçer:

IQ testi sadece analitik, matematik ve uzamsal beceri gibi belli zihinsel yetenekleri ölçer. Test yaratıcılığı, sanatçılığı, liderliği, duygusal ve sosyal becerileri ya da zekayı tanımlayan diğer yetenekleri ölçmez. IQ testi işle ilgili bilgi ve becerileri ölçmediği için eleştirilmiş ve bu durum zeka ve kariyer başarısının bütün seviyelerini ölçmede IQ testini etkisiz hale getirmiştir.

2018 | iq | Küçük

5. Test sonuçları IQ formülü ile sadece bir kez hesaplanırdı:

Neredeyse 100 yıl önce, psikologlar testi alan kişinin zihinsel yaşını gerçek yaşına bölüp çıkan sonucu 100 ile çarpma ile bir IQ formülü kullanarak kişinin IQ puanını  hesaplarlardı. Bu formülün yetişkinlerde yetersiz ve yanlış olduğu kanıtlandı. Modern puanlamada kişinin kendi yaş grubundaki bir kişinin performansıyla kıyaslanmaktadır.

6. IQ Testlerin Kültürel ve Etnik Önyargıları Vardır:

IQ Testlerinin ana eleştiri kaynaklarından birisi testteki sorularda sorulan sorular kültürel ve etnik gruplara karşı ön yargı oluşturmasıdır. IQ testleri özellikle Doğu ve Batıya ait zekaya ilişkin bakış açısındaki farklılıkları, farklı kültür ve gruplara hassasiyet konusunda yetersizdir. Günümüzdeki IQ testleri farklı bilişsel stilleri, iletişim becerilerini ve her kültür ve etnik grupların sahip olduğu değerleri dikkate almamaktadır.

2018 | iq egrisi | Küçük

7. Çevresel Faktörler IQ'yu Etkiler:

Bir kişinin IQ'su beslenme, sosyo-ekonomik düzey, stres ve çevresel destek ve tutum gibi birçok çevresel etkenden etkilenebilir. Bilim insanları eğitimin kalitesinin de IQ puanları üzerinde büyük etkisi olduğunu bulmuşlardır. Fon desteği açısından yetersiz olan okullara devam eden öğrenciler finansal açıdan daha iyi durumda olan okullardaki öğrencilerden daha düşük IQ puanları almaktadır.

8. Doğum Sırası IQ'yu Etkilemez:

En büyük çocukların daha zeki ve kardeşlerinden daha başarılı olma ihtimali ile ilgili teori yanlıştır. Bir çocuğun zekası doğduğu sıra ile tanımlanmaz fakat çocukların kişiliği, cinsiyeti, yaş farkı, geniş aile ve anne-babanın yaşı gibi faktörlerden etkilenebilir.

9. Bilimsel Olmayan IQ Testleri Hatalı Sonuçlar Verir:

Bilimsel olmayan IQ testleri bir kişinin zihinsel potansiyelinin doğru göstergesi değildir. Testin bilimsel olabilmesi için binlerce kişiye gerçek verilerle uygulanıp norm tablosu oluşturularak, verilerin norma göre değerlendirilmesi gerekmektedir. www.zekatesti.com.tr de uygulanan test Türkiye'nin 7 bölgesinde binlerce çocuğa uygulanarak norm tablosu oluşturulmuştur.

10.  IQ puanları Zeka, Zenginlik ya da Kariyer Başarısının Kesin Ölçütü Değildir:

IQ testleri zekayı değerlendirmek için tasarlanmış olabilir. Fakat herkes için zeka, zenginlik ya da kariyer başarısının kesin ölçütü değildir. IQ puanı ortalamadan yüksek olan kişilerin akıl yürütme becerileri daha yüksek olabilir ama bu onların daha başarılı olacağı ya da daha yüksek gelire sahip olacağı anlamına gelmek zorunda değildir. Aynısı daha düşük puan alanlar için de geçerlidir.  FACEBOOK YORUMLARI


Iq Nedir ve Neden Önemlidir?

Iq Nedir ve Neden Önemlidir?

24 Mart 2018 - Pazar

Iq Zeka Testi

Iq Zeka Testi

21 Mart 2018 - Perşembe

Iq Testleri Zekayı Gerçekten Ölçebilir Mi?

Iq Testleri Zekayı Gerçekten Ölçebilir Mi?

21 Mart 2018 - Perşembe